Matkapakettiehdot ( 01.07.2018 alkaen )

Uusi matkapakettilaki voimaan 01.07.2018 alkaen tehtyihin varauksiin

Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajista astuivat voimaan 01.07.2018. Lait perustuvat marraskuussa 2015 annettuun EU direktiiviin ja ovat näin samat kaikissa EU-maissa, kansallista liikkumavaraa on hyvin vähän. Lakimuutoksen yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( KKV ) ja Suomen Matkailualan liitto ( SMAL ) ovat neuvotelleet uudet yleiset matkapakettiehdot, jotka ovat korvanneet vanhat yleiset valmismatkaehdot.

Merkittävin uudistus lainsäädäntöön tuli siinä, että käsite valmismatkoista jää historiaan ja jatkossa puhutaankin matkapaketeista ja matkapalveluyhdistelmistä: uuden lain myötä liki kaikki yli 24 tuntia kestävät tai yöpymisen sisältävät matkat ovat vakuuden piirissä. Matkustajalle tämä tarkoittaa kattavampaa suojaa erilaisia palveluyhdistelmiä varatessa ja tuo eri myyntikanavat ( mm. verkkokaupat ) samalle viivalle perinteisten matkatoimistojen kanssa.

KKV:n ylläpitämä valmismatkarekisteri muuttuu vakuusrekisteriksi ja ennakkoon maksuja perivän matkanjärjestäjän asettaman vakuuden on katettava täysimääräisesti kaikki matkapalveluyhdistelmät riippumatta asiakkaan asuinpaikasta, matkan lähtöpaikasta tai sen myyntipaikasta. Rekisteröidyt matkanjärjestäjät maksavat lisäksi valtiolle veroluontoista maksukyvyttömyyssuojamaksua, josta viime kädessä taataan matkustajalle täysimääräinen korvaus, jos matkanjärjestäjä ei pysty esim. paluukuljetuksesta itse huolehtimaan.

Matkapaketti syntyy, kun matkan kesto on vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen, ja kun varataan vähintään kaksi seuraavista palveluista: kuljetus, majoitus, ajoneuvonvuokraus tai joku muu merkittävä ( väh. 25% hinnasta ) matkapalvelu.

Suomessa aiempikin lainsäädäntö on ollut varsin kattava, mutta jotain muutoksia uudistus tuo tullessaan. Yleisissä matkapakettiehdoissa merkittävin muutos matkustajan kannalta on matkan peruutusoikeus. Uusi lainsäädäntö tulee poistamaan Suomessa käytössä olleen ns. peruutuksen lääkärintodistuksella ja riippumatta peruutuksen syystä, perittävät peruutuskulut tulevat olemaan samat. Tämä korostaa matkustajavakuutuksen merkitystä ja suosittelemmekin aina tarkistamaan oman matkustajavakuutuksen voimassa olon sekä sen kattavuuden matkan varaamisen yhteydessä. Yleisissä matkapakettiehdoissa on kokonaan uutena kohtana matkustajaryhmän edustajan osuus, jossa määritellään edustajan velvoitteita ja sitä kuka saa tehdä muutoksia varaukseen.

Uusi laki korostaa matkustajalle annettavan ennakkotiedon merkitystä ja tuo mukanaan matkanjärjestäjille monia tiedonantovelvoitteita. Matkaa ja sen sisältöä koskevat tiedot sekä siihen sovellettavat sopimusehdot ja tiedot matkustajan lakisääteisistä oikeuksista on toimitettava asiakkaalle pysyvällä tavalla ennen kuin asiakas vahvistaa osallistumisensa matkalle.

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti uusiin matkapakettiehtoihin ennen matkan varaamista -> Yleiset Matkapakettiehdot.

Mikäli valmismatka sopimuksessa syntyy asiakkaan ja matkanjärjestäjän kanssa erimielisyyksiä ja niitä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi kuluttaja saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ( www.kuluttajariita.fi ) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnalle, on kuluttajan oltava yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi ).